Ve štychu Vás nikdo nenechá

I když je Váš patnáctiletý potomek charakteristický vzpourou proti autoritám a kritickým postojem k nim, věřte, že toto období jednou skončí.
Naneštěstí právě v tomto období se Váš potomek musí rozhodnout pro své další vzdělávání, protože ukončuje vzdělávání základní. Je to prostě smůla pro rodiče, protože v této době je vzorem pubescentů parta, a ne rodiče. Rodiče vidí své dítě na té a té škole. Ale potomek se zuby nehty drží své představy, že bude na dalším stupni vzdělávání se svými kamarády, ke kterým nepřiměřeně přilnul. A že Vy, jako rodiče, uvádíte neměnitelná fakta o jeho schopnostech a předpokladech, pubescenta vůbec nezajímá.
V takových případech je tu ale na pomoc několik institucí, které Vám rády pomohou a objektivně posoudí Vaše i pubescentovy vize.
znuděná studentka
1.       Na každé základní škole je přítomen výchovný poradce, který se o vycházející žáky stará s pečlivostí a rozvahou. Organizuje Dny otevřených dveří na učilištích a středních školách, kam se se svými vrstevníky podívá i Váš pubescent, ani byste byli přítomni Vy.
2.       Dále je tu pro potřeby rozhodování Pedagogicko psychologická poradna, která dokáže na základě dialogu s žákem posoudit jeho vlohy, nadání a předpoklady pro jeho budoucí pracovní zařazení
3.       I Úřady práce poskytují vycházejícím žákům test, který po jeho vyhodnocení nabídne žákovi možnosti, kde by se mohl v budoucnosti uplatnit. A to v jeho nejlepším zájmu.
otazník na tabuli
V období puberty jste, jako rodiče, spíš na obtíž. Tak to je. A Vám nezbyde nic jiného, než se s tím smířit, protože nic jiného stejně nemůžete dělat. Přesto nepřestávejte na své pubescenty působit, jak je to jenom trochu možné. Rozmlouvejte s nimi o jejich názorech, připravovaných krocích. Ustupte ze svých požadavků kompromisem. Je to složité období nejen pro Vás, ale i pro Vašeho potomka. Pochopte jeho hormonální přerod v muže, nebo ženu. To není žádná legrace.
spor panáčků
Nakonec díky pomoci třetí strany dosáhnete nejlepšího možného výsledku v rozhodování, na jakou školu se potomek nakonec vydá.