Immanuel kant

  celý život prožil v Královci·         univerzitní učitel a knihovník ·         studium teologie, filosofie a přírodních věd ·         přísné dodržování životosprávyobdobí před-kritické ·         přírodní filosofie…