Immanuel kant

  celý život prožil v Královci·         univerzitní učitel a knihovník ·         studium teologie, filosofie a přírodních věd ·         přísné dodržování životosprávyobdobí před-kritické ·         přírodní filosofie…

Zábava dneška

Takzvaně chytrá elektronika se stala zábavou dneška. A na ulicích je vidět, že to není pouze zábava dětí a adolescentů, ale také mnohých dospělých různého…