Elektrikář v Kutné Hoře provádí nové instalace, rekonstrukce i revize elektrických zařízení a rozvodů

Profesionál versus amatér

Elektrické rozvody v obytných či nebytových prostorách může provádět pouze odborník, který musí nejen deklarovat odborné znalosti a jisté dovednosti, ale musí být ve svém oboru také pravidelně přezkušován z tzv. „Vyhlášky 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice“. Přezkoušení ze znalosti vyhlášky se provádí v intervalu jednou za tři roky, je to samozřejmě dáno samotnou povahou práce, která musí zajišťovat naprostou bezpečnost veškerých elektroinstalací s ohledem na zdraví a majetek klientů. Je to samozřejmě náročné i na psychiku, jen si představte, že byste museli absolvovat např. autoškolu každé tři roky znovu a znovu.

elektrikář při práci

Elektrikář v Kutné Hoře a kdekoli jinde v republice by tedy měl mít odpovídající certifikát k tomu, aby vám nainstaloval elektrické rozvody, případně prováděl rekonstrukce či opravy rozvodů stávajících, a také by vám měl odpovědně dokázat poradit, která řešení jsou ve vašem případě vhodná, a kterým je lépe se vyhnout. Měl by vás upozornit i na některá úskalí starých rozvodů v hliníku, které se stále vyskytují v některých rodinných či bytových domech vzhledem k jejich stáří a možným poruchám v důsledku jejich opotřebení nebo přílišného zatížení výkonnějšími spotřebiči.

elektrické rozvody

Elektrikáři se zabývají i revizní činností, kdy mohou odhalit i velmi závažné nedostatky způsobené buď dlouhodobým provozem elektrických zařízení, anebo v situacích různých amatérských elektroinstalací, což bylo doménou např. některých kutilů z doby socialismu. Tehdy se lidé snažili svépomocí řešit kde co, a podomácku prováděné rozvody nebyly výjimkou. Mohlo tu dojít nejen k porušení předpisů, ale zejména k nebezpečí fatálního úrazu a vzniku požáru. Máte-li tedy určité pochybnosti i o vlastní elektroinstalaci, obraťte se raději na odborníka včas, abyste zabránili zbytečným život ohrožujícím stavům a škodám na majetku.