Poskytujeme záruční i pozáruční servis


Zakoupili jste si moderní bicykl znaÄky Specialized? Pak je nezbytnÄ› nutné, abyste se v rámci podmínek zajiÅ¡tÄ›ní Vaší stoprocentní bezpeÄnosti pÅ™i provozu na pozemních komunikacích postarali o jeho dokonalý stav. Je jasné, že sami na vlastní pÄ›st byste kontrolu jednotlivých Äástí provádÄ›t nemÄ›li. Servis kol Specialized Vám za příjemných cenových podmínek nabízí přímý prodejce tÄ›chto kvalitních jízdních kol, urÄených svým typem pro mužské, ženské i dÄ›tské příznivce cyklistického sportu.

Pro VaÅ¡i bezpeÄnost je náš servis tou správnou volbou

Servis kol Specialized, na který se zaměřuje ověřená prodejní spoleÄnost této znaÄky jízdních kol, zahrnuje ve svém obsahu záruÄní i pozáruÄní servis. Běžnou prohlídkou je zjiÅ¡Å¥ován stav pneumatik, jsou seřízeny brzdy i vymÄ›nÄ›ny souÄástky, které již v důsledku znaÄného opotÅ™ebování neplní svou funkci, a dokonce by mohly působit pÅ™i jízdÄ› na kole nebezpeÄnÄ›. Speciální servisní práce jsou pak provádÄ›ny na vidlicích a tlumiÄích. Vyberte si konkrétní službu dle konkrétních potÅ™eb, které jsou v souvislosti se stavem VaÅ¡eho sportovního vybavení momentálnÄ› aktuálním tématem.

Publikováno v Nezařazené