Maďarská paprika je národním symbolem


Zadíváte-li se na mapu Evropy, zjistíte, že každá zemÄ› má svá specifika, co se týÄe geografie, a ta mají vliv i na rozhodovací procesy samotného obyvatelstva. Kupříkladu jiné podmínky pro život hledejme ve Finsku, v zemi „tisíců jezer“, jiné v hornatém Å výcarsku a zcela odliÅ¡né například v MaÄarsku.

A právÄ› o oblasti rozsáhlé nížiny v údolí dolního toku Dunaje bychom se rádi zmínili v souvislosti s pÄ›stováním zeleniny. MaÄaÅ™i patří v EvropÄ› k tÄ›m nejúspěšnÄ›jším pÄ›stitelům, prosperuje tu pÅ™ibližnÄ› pÄ›t set tisíc malých rodinných spoleÄenství – farem. Dokážete si takové Äíslo vůbec pÅ™edstavit a zorientovat se v tak Å¡irokém zábÄ›ru zemÄ›dÄ›lské Äinnosti?

východ slunce u Balatonu

ProÄ se tu zemÄ›dÄ›lství daří, je pomÄ›rnÄ› snadné zjistit. Prvním zásadním důvodem je slunce. Není tolik zastínÄ›no oblaÄností jako jinde v EvropÄ›, panuje tu spíše kontinentální podnebí a můžete se o tom pÅ™esvÄ›dÄit napÅ™. na dovolené u Balatonu. Říká se mu maÄarské moÅ™e a stále se Å™adí k vyhledávaným turistickým cílům.

maÄarské plodiny

Druhým důvodem úspÄ›chu je úrodná půda a nížina, kde lze pÅ™i vyšších stabilních teplotách vypÄ›stovat i to, co u nás v takovém rozsahu není možné. Daří se tu kukuÅ™ici, pÅ¡enici, bramborám, okurkám, rajÄatům, sluneÄnicím, mandlím, sóji, celeru, zelí, kapustÄ›, hoÅ™Äici a mimo jiné i paprikám. MaÄarská paprika patří k národním symbolům a v tamní kuchyni nesmí chybÄ›t. BuÄ v zeleninovém salátu, vaÅ™ená v leÄu anebo v podobÄ› koÅ™ení do guláše.

MaÄaÅ™i vyváží koÅ™ení do mnoha zemí svÄ›ta a máte-li zájem o skuteÄnou kvalitu, o paprikové koÅ™ení nebo paprikovou pistu s vysokým obsahem živin, z plodů dozrávajících pÅ™irozeným způsobem na sluníÄku, pak máte možnost skrze nÄ›které dovozce. O maÄarském koÅ™ení se vÅ¡eobecnÄ› ví, že je o nÄ›j obrovský zájem, a už jen pouhé vyslovení sousloví „maÄarské koÅ™ení“ nebo „maÄarská zelenina Äi ovoce“ je ve svÄ›tÄ› pojmem.